2012. augusztus 2., csütörtök

Konkolylevél, tiszta búza...Ma búzát tisztítottunk. Először kifújtuk a szemeket, hogy megszabadítsuk a pelyvától. Majd kiöntöttük az asztalra magunk elé és kiválogattuk a szemeket, a maradék pelyvát és a konkolymagokat.


Aztán a kis házi malomban megőröltük... 

24 Egy másik szemléltetést is eléjük tárt, ezt mondva: „Az egek királysága ahhoz az emberhez hasonlítható, aki jó magot vetett a szántóföldjébe. 25 Míg az emberek aludtak, jött az ellensége, gyomot vetett a búza közé, és elment. 26 Amikor a vetés kisarjadt és termést hozott, akkor a gyom is megjelent. 27 Előálltak hát a házigazda rabszolgái, és így szóltak hozzá: »Uram, hát nem jó magot vetettél a szántóföldedbe? Honnan van akkor benne gyom?« 28 Ő ezt mondta nekik: »Ellenséges ember művelte ezt.« Azok így szóltak hozzá: »Akarod-e hát, hogy kimenjünk, és összeszedjük?« 29Ezt mondta: »Nem, nehogy véletlenül a gyom összeszedése közben kiszaggassátok a búzát is. 30Hadd nőjön együtt mind a kettő az aratásig; és az aratási időszakban megmondom az aratóknak, hogy előbb szedjék össze a gyomot, és kössék nyalábokba elégetésre, aztán menjenek, gyűjtsék be a búzát a tárházamba.«”
34 Jézus mindezeket szemléltetésekben mondta a sokaságnak. Szemléltetés nélkül nem is beszélt nekik, 35 hogy beteljesedjen, ami megmondatott a próféta által, aki így szólt: „Szemléltetésekre fogom nyitni számat, olyan dolgokat fogok hirdetni, amelyek rejtve vannak a világ megalapítása óta.”
36 Akkor elbocsátotta a sokaságot, és bement a házba. A tanítványai pedig odamentek hozzá, és ezt mondták: „Magyarázd meg nekünk a szántóföld gyomjáról szóló szemléltetést.” 37 Ezt válaszolta: „Aki a jó magot veti, az az Emberfia; 38 a szántóföld a világ; ami a jó magot illeti, ezek a királyság fiai; a gyom ellenben a gonosznak fiai, 39 és az ellenség, aki elvetette, az Ördög. Az aratás egy világrendszer befejezése, az aratók pedig angyalok. 40 Amiképpen tehát a gyomot összeszedik, és tűzben elégetik, úgy lesz a világrendszer befejezésekor. 41 Az Emberfia elküldi angyalait, és összeszedik a királyságából mindazt, ami megbotránkoztató, és azokat, akik törvénytelenséget cselekednek, 42 és a tüzes kemencébe vetik őket. Ott lesz nekik sírás és fogcsikorgatás. 43 Abban az időben az igazságosak oly tündöklően fognak fényleni Atyjuk királyságában, mint a nap. Akinek van füle, hallja!
(Máté 13.)

Nincsenek megjegyzések:

Ha tetszett, maradj és olvass még:)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...